Przejdź do stopki

Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego!

Treść

Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używany do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016r.

Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używany do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016 roku.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą od 1 do 31 października 201 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 440 10 35 w. 22  lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem (pok. nr 22  - p. Teresa Biel).

Załączniki:


  1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
  2. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.
  3. Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego
  4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) pobierz plik (.pdf 236 KB)
  5. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339) pobierz plik (.pdf 841 KB)