Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o wydaniu postanowienia

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o wydaniu w dniu 25.07.2016r. postanowienia znak PPOŚ.6220.5.2012 o stwierdzeniu, że złożenie wniosku lub dokonania zgłoszenia o wydania decyzji o którym mowa w art. 72. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o wydaniu w dniu 25.07.2016r. postanowienia znak PPOŚ.6220.5.2012 o stwierdzeniu, że złożenie wniosku lub dokonania zgłoszenia o wydania decyzji o którym mowa w art. 72. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Treść obwieszczenia w załączniku.

Pliki