Przejdź do stopki

IZP.272.1.122.2020 Budowa obiektów małej architektury - dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne)

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe/zasada konkurencyjności (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Budowa obiektów małej architektury - dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne)

3. Miejsce i termin składania ofert:

3.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 03.09.2020 r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony