Przejdź do stopki

IZP.272.1.110.2020 Modernizacja drogi Bartkowa - Bujne II nr 290650K w miejscowości Bujne

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi Bartkowa - Bujne II nr 290650K w miejscowości Bujne

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym), w terminie do dnia 4 sierpnia 2020r. do godziny 09.00.

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony