Przejdź do stopki

IZP.272.1.42.2020 Nadzór inwestorski - Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym), w terminie do dnia 31 marca 2020r. do godziny 09.00.

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony