Przejdź do stopki

IZP.271.1.6.2020 Dostawa materiałów biurowych

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów biurowych

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.01.2020 r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony