Przejdź do stopki

IZP.271.1.246.2019 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Siennej (I-VI 2020)

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do  Szkoły Podstawowej w Siennej (I-VI 2020)

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony