Przejdź do stopki

IZP.271.1.245.2019 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO - zasada konkurencyjności)

2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony