Przejdź do stopki

IZP.272.1.239.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Siennej (II postępowanie)

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO - zasada konkurencyjności)

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Siennej (II postępowanie)

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony