Przejdź do stopki

IZP.272.1.151.2019 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Siennej

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Siennej

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 23.09.2019r. do godz. 9:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony