Przejdź do stopki

IZP.272.1.38.2019 Dostawa schodołazów gąsienicowych w ramach likwidacji barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Rożnowie, Jelnej i Przydonicy

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia:Dostawa schodołazów gąsienicowych w ramach likwidacji barier  dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Rożnowie, Jelnej i Przydonicy

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 25.04.2019r. do godz. 9:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).
Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony