Przejdź do stopki

IZP.272.1.35.2019 Dostawa betonu na modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie sołectw: Gródek nad Dunajcem, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa betonu na modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie sołectw: Gródek nad Dunajcem, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 18.04.2019r. do godz. 09:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony