Przejdź do stopki

IZP.272.1.33.2019 Remont drogi wewnętrznej „Bartkowa dz. ew. nr 561 w kier. Marek Rolka”

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej „Bartkowa dz. ew. nr 561 w kier. Marek Rolka”

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 11.04.2019r. do godz. 9:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony