Przejdź do stopki

IZP.271.9.2020 Dostawa materiałów dydaktycznych

Treść


1. Znak sprawy: IZP.271.9.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

4. Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów  dydaktycznych

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 27.10.2020 r. do godz. 12:00
w terminie do dnia 29.10.2020 r. do godz. 12:00
w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 12:00
 

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony