Przejdź do stopki

IZP.271.8.2020 Modernizacje i remonty dróg – wykonanie nawierzchni

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.8.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Modernizacje i remonty dróg – wykonanie nawierzchni

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 05.08.2020 r. do godz. 09:00
 

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony