Przejdź do stopki

IZP.271.6.2020 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (UWAGA: zmiana terminu składania ofert!!!)

Treść


1. Znak sprawy: IZP.271.6.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM

5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu,
do dnia 14 kwietnia 2020 roku, godz. 09:00.
do dnia 15 kwietnia 2020 roku, godz. 14:00.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony