Przejdź do stopki

IZP.271.4.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.4.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony