Przejdź do stopki

IZP.271.3.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.3.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 09:00

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony