Przejdź do stopki

IZP.271.20.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.20.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 09.09.2019 r. do godz. 09:00

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony