Przejdź do stopki

IZP.271.10.2019 Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej i Przydonicy (uwaga: zmiana terminu składania ofert)

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.10.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej i Przydonicy

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 28.03.2019 r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 09:00

 

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony