Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Treść

Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie pn. „Remont drogi gminnej 290674 K w km od 2+783 do km 3+350 w miejscowości Przydonica, Powiat nowosądecki/Gmina Gródek nad Dunajcem”

W dniu 11-08-2023 roku podpisano umowę nr WR-VI.807.12.66.2023.IK.RD.MAŁ pomiędzy Wojewodą Małopolskim,  a Gminą Gródek nad Dunajec.

Wartość zadania: 243.118,23 zł

Wartość dofinansowania:  121.559,00 zł co stanowi 49,99995 %

 

Wykonawca robót: "PAWLAK" ŁUKASZ PAWLAK
                                       33-336 Łabowa 81

 

W ramach przyznanych środków planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, a także wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o długości 567 mb.

Celem projektu jest poprawa jakości drogi publicznej  Koszarka – Przydonica nr  290674 K na odcinku 567 mb, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników takich jak piesi, rowerzyści, kierowcy.  W ramach realizacji projektu zostały wykonane prace rozbiórkowe i ziemne, a także wykonano nawierzchnię asfaltową.

Projekt jest zadaniem jednorocznym realizowany był  od 30-08-2023 roku do 29 -10-2023 roku