Przejdź do stopki

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWORZONE W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

Treść

Obszary wiejskie generują powstanie wielu strumieni odpadów, w tym odpadów komunalnych oraz odpadów związanych z dzielnością rolniczą

Podstawowym aktem prawnym regulującym obszar postepowania z odpadami jest Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.( 2022r poz 699 z późn. Zm.). Jednym z aktów wykonawczych do tej ustawy określającym Katalog odpadów wraz z lista odpadów niebezpiecznych a także sposób klasyfikowania odpadów jest Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia  2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Jak mówi ustawa o odpadach, odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić i składować razem z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów z działalności rolniczej zazwyczaj świadczą te usługi odpłatnie.

Następujące firmy świadczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

1. FCC Podhale Sp. z o.o

Ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ

Tel 48/18/44 88 591

Tel. 48/693 692 108

Tel. 48/32 376 34 51

nowytarg@fcc-gruo.pl

Odbiór i zagospodarowanie odpadów typu:

- folia po balotach

- worki po nawozach,

- opakowanie typu big-bag,

- bezbarwne folie stretch,

- siatka rolnicza,

- sznurek rolniczy,

- opony rolnicze powyżej 20 cali

Opady można dowieźć własnym transportem w dniach i godzinach pracy instalacji. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni inwidualny kontakt z firma w celu ustalenia warunków i kosztów odbioru odpadów.

2.Marek Czernecki Folpap

Ul. Fryderyka Chopina 33

38-300 Gorlice

Tel: 48/604 409 118

Odbiór i zagospodarowanie odpadów typu:

- folia po balotach

- worki po nawozach

-opakowania typu big-bag

- bezbarwne folie srtetch

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni inwidualny kontakt z firmą w celu ustalenia warunków i kosztów odbioru odpadów.

3. Your Partner Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 7

33-100 Tarnów

Tel. 14 623 07 26

biuro@yourpartner.pl

Odbiór i zagospodarowanie odpadów typu:

-  folia po balotach ,

- worki po nawozach

- opakowania typu big-bag

- bezbarwne folie stretch

- siatka rolnicza

- sznurek rolniczy

- opony samochodowe i ciężarowe

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni indywidualny kontakt z firmą w celu ustalenia warunków i kosztów odbioru odpadów.