Przejdź do stopki

INFORMACJE O POTMIOTACH ODBIERAJACYCH ODPADY KOMUNALNE I O MIEJSCACH ICH ZAGOSPODAROWANIA 2022-2023 r.

Treść

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem wykonuje PREZERO Małopolska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych  odebrane z  terenu Gminy Gródek nad Dunajcem:

- zmieszane oraz odpady ogrodów i parków ( w tym cmentarzy) i inne odpady nie ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03 : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp, z o. o. ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice, NOVA Sp. z o. o.  Zakład zagospodarowania odpadów Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, FCC Podhale Sp. z o. o. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków.

- Odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury: EMPOL sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7 38-300 Gorlice, NOVA Sp. z o. o. Zakład zagospodarowania odpadów Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz, FCC Podhale Sp. z o. o. Jana Pawła II 115, 43-400 Nowy Targ, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków,

- Odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: EMPOL sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice, Nova Sp. z o. o. Zakład Gospodarowania odpadów Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz, FCC Podhale Sp. z o. o. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków,

-opakowania ze szkła; DSS Recykling Sp. Z o. o. ul. Magazynowa 1, 42-530 Dabrowa Górnicza, Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, Pełkinie 136 A, 37-511 Pełkinie,

- odpady ulegające biodegradacji  ze szczególnych uwzględnieniem bioodpadów -  bioodpady wytworzone w budynku: Kompostech Sp. z o. o. ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz,                      F.U.H KOP – EKO Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów, PreZero Małopolska Sp. z o. o.                      ul. Kosiarzy 5A,   30-731 Kraków,   

- bioodpady zielone Kompostech Sp. z o. o. ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącz, F.U.H KOP-EKO Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów, PreZero Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5A,                30-731 Kraków

- odpady budowlane i rozbiórkowe: Lubochnia Górki 68/74, 97-217 Lubochnia Górki, Zakład Składowania Odpadów Sp. z o. o. w Starym Sączu, Chemeko – System Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania odpadów ul. Jerzmanowska 6A, 54- 519 Wrocław

- zużyte opony : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7 38-300 Gorlice, Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX S.A. ul. Igołomska 27 31-983 Kraków

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Geomar Recykling Sp. z o. o. ul. Drożdżowa 5, 30 -989 Kraków, Eko ,,Skorpion” S.C. ul. Jana Pawła II 25, 33-300 Nowy Sącz,  Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Empol sp. z o. o.  ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice, FCC Podhale Sp. z o. o. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

- odpady niebezpieczne powstające gospodarstwa domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulator, i inne) Geomar Recykling Sp. z o. o. ul. Drożdżowa 5, 30 -989 Kraków, Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Empol sp. z o. o.  ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice, PreZero Starol Sp. z o. o.          ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów, Raf-Ekologia Sp. z o. o ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, PreZero Recykling Wschód sp. z o. o. ul. Energetyków 16, 26-600 Radom, Eko ,,Skorpion” S.C. ul. Jana Pawła II 25, 33-300 Nowy Sącz

- odpady wielkogabarytowe; , Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Empol sp. z o. o.  ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice, NOVA Sp. z o. o. Zakład zagospodarowania odpadów Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz, FCC Podhale Sp. z o. o. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ, PreZero Starol Sp. z o. o.                          ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów, Lubochnia Górki 68/74, 97-217 Lubochnia Górki,

-  odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół); Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp.  z o. o. ul. Przemysłowa 7. 38-300 Gorlice, Nova Sp. z o. o. Zakład zagospodarowania odpadów Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz, FCC Podhale Sp. z o. o. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ, Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Starym Sączu.