Przejdź do stopki

Cyfrowa gmina

Treść

 

 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem pozyskała grant w wysokości  277 290, 00 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu grantowego przewidziano zakup:

  • stacji roboczych wraz z oprogramowaniem
  • Serwer (macierz) NAS wraz z licencjami, systemem backupu
  • Serwer z oprogramowaniem
  • Rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)

 

Dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zmodernizowane zostaną również strony www i BIP co wpłynie na zwiększenie cyberbezpieczeństwa informacji przechowywanych na powyższych stronach, dzięki migracji na usługę chmurową oraz pozwoli je dostosować do wymogów WCAG 2.1.