Przejdź do stopki

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY „CZYSTE POWIETRZE”

Treść

ADRES: 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, pok. 5

TELEFON: 18 4401035 wew. 39

E-MAIL: mmroz@gminagrodek.pl

Godziny obsługi: PON: 8-16.00, WT-PT: 7.15-15.15


https://czystepowietrze.gov.pl/

www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 185

LICZBA ZAWARTCH UMÓW O DOFINANSOWANIE: 153

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 70

SUMARYCZNA KWOTA WYPLACONYCH DOTACJI: 1 905 224,76 zł

 

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

TREŚĆ PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE: Program priorytetowy Czyste Powietrze 2023.pdf

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: ZAŁ 2 PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 2) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: ZAŁ 2a PPCP koszty kwalifikowane część 2 Programu 

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 3) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: ZAŁ 2b PPCP koszty kwalifikowane część 3 Programu