Przejdź do stopki

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY „CZYSTE POWIETRZE”

Treść

 

ADRES: 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, pok. 5

TELEFON: 18 4401035 wew. 39

E-MAIL: mmroz@gminagrodek.pl

Godziny obsługi: PON: 8-16.00, WT-PT: 7.15-15.15

www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 166

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 42

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:  1 240 448,50 zł

 

TREŚĆ PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE: https://portal.wfos.krakow.pl/dokumenty/15072022/1_PPCP_15072022.pdf

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: https://portal.wfos.krakow.pl/dokumenty/15072022/1b_PPCP_zal2.pdf

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 2) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: https://portal.wfos.krakow.pl/dokumenty/15072022/1c_PPCP_zal2a.pdf

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 3) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: https://portal.wfos.krakow.pl/dokumenty/15072022/1d_PPCP_zal2b.pdf