Przejdź do stopki

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Treść

IV. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jednocześnie informujemy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje wszystkich do segregowania odpadów komunalnych. Prawidłowe segregowanie odpadów ma istotny wpływ na ustalanie w przyszłości wysokości stawek opłat, dlatego apelujemy o rzetelną segregacje odpadów komunalnych. Obowiązki właścicieli nieruchomości w tym informacje na temat prawidłowej segregacji można znaleźć w Uchwale Nr XXX/214/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada  2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/7620/ - zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosowana będzie wysokość stawki wskazanej kolumnie B  tabeli podwyższonej dwukrotnie opłaty. W takim przypadku nie będzie zastosowana ulga z tytułu posiadania kompostownika.

Ponadto informujemy, że:

  • Kody kreskowe  i dowody przelewów można pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10,
  • Worki z odpadami należy wystawiać w dniu odbioru  do godziny 07:00. Zwrócić należy uwagę czy w danym dniu jest odbiór odpadów segregowanych czy tez odbiór balastu.
  • Zabrania się wystawiania worków w innych terminach niż określone w harmonogramie.

Zabronione jest wystawianie w ramach zbiórki odpadów wysegregowanych lub balastu, odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka tych odpadów będzie odbywać się w terminach o których będziecie  Państwo powiadomieni