Przejdź do stopki

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚC

Treść

 

INFORMACJA O DEKLARACJACH
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚC

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności zmiany deklaracji przez właścicieli nieruchomości ze względu na to, że nie nastąpiła zmiana sposobu naliczenia opłat.

W styczniu 2023 roku właściciele oraz zarządcy nieruchomości dostaną listowne zawiadomienie o nowych stawkach za odbiór odpadów.

Kto powinien złożyć nową deklarację?

Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych -  14 dni od dnia wystąpienia takiego przypadku,

2) gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieniła się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość) lub określona w deklaracji ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nowe wzory deklaracji przyjęte uchwałą  Nr LV/381/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości    opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego pod pozycja 8666 z dnia 09 grudnia 2022 roku, dostępne są pod linkiem https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/8666/

Jak złożyć deklarację?

  1. Osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem

lub

  1. Listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

Lub

  1. Za pośrednictwem platformy E PUAP2

 

Złożenie deklaracji przez ePUPA2 to kilka prostych kroków:

  1. Wybierz odpowiednią deklarację 
  2. Wypełnij deklarację.
  3. Zaloguj się na platformie ePUAP2.
  4. Prześlij wypełnioną deklarację na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem. W temacie wpisz "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami" oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji.
  5. Deklarację wraz z wymaganymi załącznikami podpisz przy użyciu podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Jeśli nie wiesz, jak założyć profil zaufany, zapoznaj się informacjami na stronie www.gov.pl lub obejrzyj film.

Uwaga!

Jeżeli prawidłowo podpisałeś i wysłałeś deklarację przez platformę ePUAP w twojej skrzynce powinno pojawić się urzędowe potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP). Potwierdzeniem wysłania dokumentu do organu jest treść: "Pomyślne nadanie na skrytkę (nazwa skrytki). Komunikat PK: "Dokument został przyjęty. Informacje techniczne, identyfikator dokumentu: DOK (numer dokumentu)".

Jeżeli nie otrzymałeś UPP, a potwierdzenie wysłania nie zostało wygenerowane, złóż ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku wątpliwości lub problemów przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gródku nad Dunajcem, Kontakt tel. 18 440 10 35 w. 33.