Przejdź do stopki

Zadania realizowane z budżetu Państwa

Treść

REMONT DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH PRZEZ  ULEWNE DESZCZE W 2023 ROKU.

20 grudnia 2023 roku  podpisano umowy nr WR-III.637.46.3.2023.DD i WR-III.637.46.2.2023.DD na wykonanie prac remontowych na odcinkach dróg uszkodzonych w bieżącym roku przez ulewne deszcze, na których remont  przyznano wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa.

Dofinansowanie obejmowało zadania:

Remont drogi gminnej Rożnów - Pozdamcze - Na Role nr 290634 K w km 0+750 - 1 +550 w miejscowości Rożnów – wartość dofinansowania 310 400,00 zł

Remont drogi gminnej Bartkowa-Posadowa nr 290647 K odcinek w km 0+000 - 0+900 w miejscowości  Bartkowa-Posadowa – wartość dofinansowania 418 000,00 zł

 

Prace polegały na wykonywaniu remontu na istniejących obiektach w szczególności wykonano:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

- remont poboczy na nowe z kruszyw powierzchniowo utwardzonych grysem i emulsją oraz nawierzchni betonowej.

 

 

 

 

REMONT DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH PRZEZ  ULEWNE DESZCZE W 2021 ROKU.

 

W grudniu 2021 roku  planowane jest zakończenie  prac remontowych na odcinkach dróg uszkodzonych w bieżącym roku przez ulewne deszcze, na których remont  przyznano wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa. Podpisanie umowy miało miejsce  14 grudnia 2021 roku. 

Dofinansowanie obejmowało zadania:

  1. Remont drogi gminnej ”Podole – Dział – Jelna” nr 290659K w km 2+640 – 3+650 w miejscowości Przydonica.
  2. Remont drogi gminnej ”Sienna - Lipie” nr 290685 K w km 0+000 –  1+200 w miejscowościach Sienna, Lipie.
  3. Remont drogi: “Wiesiołka-Rożnów” nr 290641K w km 0+000 do 0+800 w miejscowości Rożnów.

 

Prace polegały na wykonywaniu w istniejących obiektach budowlanych robót budowlanych (niestanowiących bieżącej konserwacji) polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, w szczególności wykonano:

- wymianę istniejącej nawierzchni na nawierzchnią wylewaną z drogowego betonu asfaltowego.

- wymianę poboczy na nowe z kruszyw powierzchniowo utwardzonych grysem i emulsją.

Wymienione prace, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie spowodowały zmian szerokości jezdni i poboczy oraz zmiany przebiegu drogi.

W dniu 28 grudnia 2021 roku podpisano z Wojewodą Małopolski kolejną umowę na realizację remontu na drodze gminnej ”Jelna – Działy” nr 290690K w km 1+040 do km 2+440 w miejscowości Jelna. Na drodze  wymieniono istniejącą nawierzchnię na nawierzchnię bitumiczną, a także wyremontowano pobocza.

Zdjęcia