Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 15.01.2021

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 
Szczegóły w załączniku.

Załączniki