Przewodniczący Rady

JÓZEF KLIMEK - Lat 47,  żonaty, wykształcenie wyższe.

e-mail: jklimek@gminagrodek.pl
telefon: 601 152 407

 

Przewądniczący Rady Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godz. od 14:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem, pok. nr 26.