• Wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w użyczenie

  20.02.2020

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości II wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w użyczenie

  więcej >>
 • Znaleziono psa - Rożnów

  12.02.2020

  W Rożnowie znaleziono bezpańskiego psa

  więcej >>
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium

  11.02.2020

  WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

  więcej >>
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  11.02.2020

  IMGW-PIB biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż w dniu 11-02-2020 r. w godz. od 5.00 do 18.00 prognozuje się silne porywy wiatru....

  więcej >>
 • Rekrutacja do szkół

  30.01.2020

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o terminach rekrutacji do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem na rok szkolny 2020/2021.

  więcej >>
 • I nabór na użytkowników znaku promocyjnego Śliwkowy Szlak®

  23.01.2020

  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” od wielu lat podejmuje działania związane z budową wspólnej dla całego obszaru marki lokalnej wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze gmin należących do Stowarzyszenia. Zwieńczeniem tych prac jest I nabór na użytkowników znaku promocyjnego Śliwkowy Szlak®.

  więcej >>
 • Zagrożenie: zanieczyszczenie powietrza

  18.11.2019

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem w ślad za pismem Pana Tomasza Urynowicza – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w załączeniu informuje jakie działania krótkoterminowe w sytuacja wprowadzenia 1,2 i 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

  więcej >>

Polecamy

Polecamy*