• Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

  22.03.2018

  Sesja rozpocznie się 28 marca 2018 roku o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

  więcej >>
 • Zapraszamy do udziału w konkursach „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”

  20.03.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza dwa konkursy pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” w ramach projektu współfinansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałania 4.4.3 Obniżenie niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR oraz Poddziałania 4.4.2 Obniżenie niskiej emisji – SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Konkursy organizowane są na poziomie szkolnym i przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

  więcej >>
 • Konkurs pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku”

  11.03.2018

  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku”, którego celem jest pozyskanie pamiątki jednoznacznie kojarzonej z obszarem Śliwkowego Szlaku.

  więcej >>
 • Kto wybuduje chodnik w Rożnowie? Czekamy na wyniki przetargu

  10.03.2018

  Wszystko wskazuje na to, że zaraz po wakacjach będziemy mogli korzystać z kolejnego odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie. Rada Gminy wyraziła na zgodę na przekazanie środków z budżetu Gminy dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ok. 550 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie- Bartkowa Posadowa w Rożnowie. Przetarg na budowę został już ogłoszony…

  więcej >>
 • Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2018

  03.03.2018

  2 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Gródku nad Dunajcem odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) – eliminacje gminne. Dzieci z terenu gminy Gródek nad Dunajcem rywalizowały z zakresu wiedzy na temat ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

  więcej >>
 • Zapraszamy do udziału w konkursie

  26.02.2018

  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura”, którego celem jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, produktów lokalnych, folkloru, tradycji i kultury obszaru Śliwkowego Szlaku.

  więcej >>
 • Nowa jezdnia i chodnik w Jelnej już przed wakacjami

  23.02.2018

  Zakończyło się postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej w Jelnej zarządzanej przez Gminę Gródek nad Dunajcem. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDKO sp. jawna z Gródka nad Dunajcem, która za kwotę 1,03 mln zł wykona ponad 800 m nowej nawierzchni z chodnikami i kanalizacją deszczową.

  więcej >>
 • Informacja o planowanych przez GUS badaniach ankietowych w roku 2018

  03.03.2018

  W 2018 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Badania realizowane będą metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) ...

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  03.03.2018

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

  więcej >>
 • Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

  27.02.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej, Przydonicy oraz w Roztoce-Brzezinach. Termin składania ofert upływa 14 marca 2018 roku o godzinie 15:15.

  więcej >>
 • Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości

  23.02.2018

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem, które odbyły się w dniu 14 lutego 2018 r.

  więcej >>
 • Rusza nabór na urzędników wyborczych

  22.02.2018

  Do 14 marca 2018 roku można zgłaszać kandydatów na urzędników wyborczych. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu została zamieszczona na stronach internetowych PKW.

  więcej >>
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2018

  20.02.2018

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

  więcej >>
 • Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego!

  12.02.2018

  Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

  więcej >>

Polecamy

Polecamy*