• ***WODA Z GMINNEGO WODOCIĄGU NIEZDATNA DO SPOŻYCIA***
 • WODA Z GMINNEGO WODOCIĄGU NIEZDATNA DO SPOŻYCIA!

  30.09.2016

  Informujemy, iż w związku z negatywnym wynikiem badań wody pobranej w Zespole Szkół w Podolu Górowej (stwierdzono przekroczenie norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym - obecność bakterii grupy coli w ilość 5 jtk/100ml) woda z gminnego wodociągu jest niezdatna do spożycia w miejscowościach: Podole - Górowa, Bartkowa Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Przydonica, Lipie, Sienna, Jelna, Zbyszyce, Rożnów, Roztoka-Brzeziny!

  więcej >>
 • "Już pływam" czyli po nartach czas na basen...

  26.09.2016

  W ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miesiącach wrzesień, październik 2016 r. Gmina Gródek nad Dunajcem umożliwiła dzieciom udział w kursie nauki pływania. Wyjazdy na basen realizowane są w ramach kolejnej edycji małopolskiego projektu „Już pływam”.

  więcej >>
 • Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem (UWAGA - zmiana godziny rozpoczęcia sesji!)

  23.09.2016

  Sesja rozpocznie się 28 września 2016 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

  więcej >>
 • WODA W TROPIU ZDATNA DO SPOŻYCIA !!!

  19.09.2016

  Informujemy, iż w związku z pozytywnymi wynikami badań mikrobiologicznych wody pobranej z sieci wodociągowej, tj. nie stwierdzono bakterii escherichia coli, paciorkowców kałowych, oraz grupy coli, woda z dniem dzisiejszym tj. 19.09.2016 nadaje się do spożycia.

  więcej >>
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE MDP OSP W BARTKOWEJ-POSADOWEJ

  19.09.2016

  W dniu 18 września 2016 r./niedziela/ na treningowym boisku sportowym w Bartkowej-Posadowej odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z gminy Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem. W zmaganiach uczestniczyło 9 drużyn – 4 chłopięce i 5 dziewczęcych.

  więcej >>
 • Drogi rolnicze do remontu

  14.09.2016

  Ponad 220 tys. zł będzie kosztował remont 6 odcinków dróg rolniczych na terenie naszej gminy. Jak co roku część środków na modernizację dróg prowadzących do pól i gospodarstw rolnych pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego. Dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości 71 tys. zł zostaną gruntownie zmodernizowane drogi na długości 1,5 km. Prace na drogach właśnie się rozpoczęły, a ich zakończenie zaplanowano na pierwsza dekadą października.

  więcej >>
 • WODA W TROPIU ZDATNA DO SPOŻYCIA !

  14.09.2016

  Znamy już najnowsze wyniki badań wody pobranej ze zbiorników i sieci wodociągowej w Tropiu. WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. Przeprowadzone badanie mikrobiologiczne wody nie stwierdziły bakterii escherichia coli, paciorkowców kałowych, oraz grupy coli. Przed rozpoczęciem poboru wody dla celów pitnych należy dokonać zrzutu części wody dla przepłukania przyłącza i instalacji wewnętrznej.

  więcej >>
 • Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej

  23.09.2016

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że decyzją z dnia 23.03.2016r. została zmieniona decyzja nr PPOŚ.6220.3.2015.2016D z dnia 18.03.2016r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz - Gmina Chełmiec..."

  więcej >>
 • Ogłoszenie o naborze - wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy

  14.09.2016

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem. Referat: Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21 września 2016r.

  więcej >>
 • Złóż wniosek o stypendium socjalne!

  01.09.2016

  Do 15 września 2016 roku można składać wnioski o stypendium socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 514 złotych netto.

  więcej >>
 • Obwieszczenie dot. decyzji środowiskowej

  25.08.2016

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia strony postępowania, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja DW 975 na odcinki Gmina Wojnicz - Gmina Chełmiec (DK 75)..."

  więcej >>
 • Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

  16.08.2016

  Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.06.2016r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 1561K..."

  więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji środowiskowej

  10.08.2016

  Zawiadomienie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o wydaniu postanowienia nr PPOŚ.6220.10.2016 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja DW975 na odcinku Gmina Wojnicz - Gmina CHełmiec (DK75) - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy DW975...".

  więcej >>
 • Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego!

  05.08.2016

  Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używany do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016r.

  więcej >>

Współpraca

Polecamy