• Wielkie Odkrywanie Małopolski

  17.08.2018

  Gmina Gródek nad Dunajcem została zgłoszona do 19 edycji konkursu „Wielkie Odkrywanie Małopolski” w kategorii Miejsce Niezwykłe. Pokaż, że mieszkasz lub wypoczywasz w miejscu niezwykłym i zagłosuj na Gminę Gródek nad Dunajec wysyłając SMS pod nr Nr 72355 SMS o treści: WOMMN.8 (duże litery).

  więcej >>
 • UWAGA - ZAMKNIĘTA DROGA KORZENNA - JASIENNA - PRZYDONICA!!

  17.08.2018

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 20 sierpnia 2018 r. w godz. 8.00-12.00 oraz 21 i 22 sierpnia w godz. 8.00- 18.00 będą prowadzone prace związane z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1564 K Korzenna - Jasienna - Przydonica.

  więcej >>
 • UWAGA - ZAMKNIĘTA DROGA KORZENNA - JASIENNA - PRZYDONICA!!

  16.08.2018

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 17 -18 sierpnia 2018 r. w godz. 8.00-16.00 będą prowadzone prace związane z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1564 K Korzenna - Jasienna - Przydonica

  więcej >>
 • Szybki internet na terenie gminy

  16.08.2018

  Gmina Gródek nad Dunajem przystąpiła do Małopolskiej Unii Światłowodowej. W ramach projektu planowana jest budowa oraz modernizacja infrastruktury szerokopasmowej. Na terenie powiatu nowosądeckiego do projektu przystąpiło 9 gmin w tym gmina Gródek nad Dunajcem.

  więcej >>
 • Mamy kolejne wyniki badań... woda w Jeziorze Rożnowskim jest czysta!

  10.08.2018

  Próbki pobrano 8 sierpnia 2018 r. w dwóch miejscach: w Siennej (koło mostu) oraz w Bartkowej – Posadowej (tzw. „ziemie odzyskane”). Wyniki mieszczą się w granicach norm wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli....

  więcej >>
 • Dożynki Gminne... tym razem w Przydonicy

  08.08.2018

  Stowarzyszenie dla Rozwoju i Integracji Wsi Przydonica Złoty Orkisz zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się już 15 sierpnia. Po mszy świętej, która zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym w Przydonicy o godzinie 15:00 uroczysty korowód z wieńcami przejdzie na plac przed remizą gdzie organizatorzy przygotowali festyn z wieloma atrakcjami... Zapraszamy!

  więcej >>
 • Zapraszamy na Koncert Niepodległościowy

  08.08.2018

  15 sierpnia 2018 roku w rożnowskim amfiteatrze odbędzie się uroczysty koncert pt. „Przyśniła się dzieciom Polska”. Wydarzenie jest częścią projektu pt. „Nieznani bohaterowie małej ojczyzny”....

  więcej >>
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  16.08.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej niezabudowanej.....

  więcej >>
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  16.08.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej....

  więcej >>
 • Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości

  09.08.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono II rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych..

  więcej >>
 • Praca czeka !!!

  08.08.2018

  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie zaprasza do udziału w projekcie.

  więcej >>
 • Wynik przetargu na zbycie nieruchomości działka nr 143/1 obrębu Gródek nad Dunajcem

  02.07.2018

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem, który odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  21.06.2018

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości zmieniony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

  więcej >>
 • Informacja o decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie taryf...

  13.06.2018

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Czchów, Zakliczyn i Korzenna na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "DUNAJEC" Sp. z o.o.

  więcej >>

Polecamy

Polecamy*