• ****ZGODNIE Z INFORMACJĄ OD ZARZĄDCY DROGI ORAZ WYKONAWCY ROBÓT DROGA WOJEWÓDZKA NR 975 W LIPIU ZOSTANIE OTWARTA DLA RUCHU OD 31.10.2014r. OD GODZ.18:00!!! ****

Współpraca

Polecamy