• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Miejscowości

W skład Gminy Gródek nad Dunajcem wchodzi 12 miejscowości:


Gmina Gródek nad Dunajcem została podzielona na 14 sołectw, które za wyjątkiem Przydonicy oraz Jelnej pokrywaja się obszarowo z poszczególnymi miejscowościami. Przydonica składa się z dwóch sołectw: Przydonica oraz Przydonica Glinik, natomiast w Jelna to sołectwa: Jelna oraz Jelna Działy.

Sołectwa - zgodnie ze statutem gminy - są podstawowymi jednostkami pomocniczymi gminy. Działają poprzez wybranego spośród mieszkańców sołectwa sołtysa.
 

Lista sołtysów, wybranych na kadencję 2011-2015.

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo
1.   Osika-Bocheńska Joanna  Bartkowa Posadowa
2.   Pachota Lidia  Bujne
3.   Fedko Zbigniew  Gródek nad Dunajcem
4.   Małek Ryszard  Jelna
5.   Magiera Eugeniusz  Jelna Dzialy
6.   Górowski Jan  Lipie
7.   Wolak Jan  Podole Górowa
8.   Fedko Paweł  Przydonica
9.   Pawlikowski Józef  Przydonica Glinik
10.   Winiarski Jan  Roztoka Brzeziny
11.   Winiarska Barbara  Rożnów
12.   Ogar Jan  Sienna
13.   Mrzygłód Wiesław  Tropie
14.   Krężel Wacław  Zbyszyce