Skład Rady


Skład osobowy Rady Gminy Gródek nad Dunajcem kadencji 2014-2018 przedstawia się nastepująco:

Przewodniczący Rady:
KLIMEK Józef

Wiceprzewodniczący Rady:
JASIŃSKI Marcin 
FYDA Jakub

 


Radni Gminy Gródek nad Dunajcem:

 1. BABIARCZYK Bogumiła 
 2. DAMASIEWICZ Józef 
 3. FYDA Jakub
 4. GĄDEK-TUREK Renata 
 5. JASIŃSKI Marcin 
 6. KAPUSTA Tadeusz 
 7. KLIMEK Józef 
 8. KRĘŻEL Wacław
 9. KWAŚNIEWSKI Andrzej
 10. MAŁEK Mirosław
 11. MRZYGŁÓD Wiesław 
 12. PŁACHTA Andrzej
 13. ŚWIERCZEK Krystyna
 14. WINIARSKI Jan 
 15. WOLAK Krzysztof