• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Do kogo zgłosić się po pomoc

OFERTA POMOCY DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku  nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

Tel. 184401035 wew.41


Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gródku nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

Tel. 18 4401096


Punkt Konsultacyjno - Informacyjnym w Gródku nad Dunajcem -

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

Konsultacje - psycholog - mgr Teresa Kiejlan

Konsultacje – terapeuta uzależnień – mgr Andrzej Pawlik

Konsultacje są możliwe po uprzedniej rejestracji telefonicznej - 184401096


Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gródku nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

Przewodnicząca – mgr Małgorzata Rybska

Tel. 18 4401096

PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU POZA TERENEM GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM