• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

I. KIEROWNIK REFERATU

mgr Renata Rybska

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • kierowanie pracą referatu
 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych
 • przygotowanie i realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów
 • administrator strony internetowej Gminy Gródek nad Dunajcem

II. PRACOWNICY REFERATU

mgr inż. Paweł Konicki - inspektor ds. dróg gminnych

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • przygotowanie i realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów na drogach gminnych
 • przygotowanie i koordynacja zimowego utrzymania dróg
 • bieżące utrzymanie dróg
 • przeglądy gwarancyjne na drogach gminnych
mgr Renata Rybska- inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania
 • przygotowanie oraz składanie wniosków o dofinansowanie
 • rozliczanie otrzymanych środków
mgr Edyta Cepiga - inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania
 • przygotowanie oraz składanie wniosków o dofinansowanie
 • rozliczanie otrzymanych środków