Aktualności

 • Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

  21.02.2019

  Rada Gminy Gródek nad Dunajcem i n f o r m u j e, że posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem odbędzie się w dniu 27 luty 2019 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

  więcej >>
 • KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

  19.02.2019

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

  więcej >>
 • Dzień Seniora w Gródku nad Dunajcem

  06.02.2019

  W sobotę 2 lutego 2019 roku odbyło się kolejne – trzecie – spotkanie Seniorów tym razem w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą odprawiona przez Ks. Proboszcza Władysława Muchę w intencji seniorów.

  więcej >>
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  05.02.2019

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

  więcej >>
 • Nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

  05.02.2019

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu informuje, że prowadzi ciągły nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” na lata 2019-2020. Wszelkie pozostałe informacje oraz wniosek dostępne w załącznikach.

  więcej >>
 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  05.02.2019

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

  więcej >>
 • Otwarcie II Klubu Seniora w gminie Gródek nad Dunajcem

  04.02.2019

  W czwartek, 31 stycznia 2019 roku, w budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury uroczyście otwarty został klub "Senior+". Dzięki staraniom władz gminy i pozyskanym środkom z budżetu państwa udało się stworzyć miejsce

  więcej >>
 • Informacja dot. uchwały antysmogowej w Małopolsce

  04.02.2019

  W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa.

  więcej >>
 • Dzień Seniora w Bartkowej

  01.02.2019

  W niedzielę 27 stycznia br. odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie seniorów z Bartkowej-Posadowej i Bujnego. Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej odprawionej przez ks. Proboszcza Adama Urbańskiego w intencji seniorów.

  więcej >>
 • Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju innowacji w turystyce

  01.02.2019

  Fundacja Horyzont 360 realizuje grant pt. "Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju innowacji w turystyce - Klaster turystyczny" w ramach projektu grantowego...

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7