• ***UWAGA!!! W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 16.03.2020r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i wszystkich jednostek organizacyjnych ( OPS. GOK), oraz wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.***

Wójt Gminy

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem  - mgr inż. Józef Tobiasz

Józef TobiaszMa 64 lata, czwórkę dorosłych dzieci i sześcioro wnucząt. Był długoletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Gródku n/Dunajcem. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania w oświacie, nauczyciel dyplomowany.

Posiada bardzo bogate doświadczenie samorządowe. W lata 1990-1998 przez dwie kadencje był Radnym Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, następnie od 1998 do 2002 reprezentował Gminę Gródek nad Dunajcem w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Jego działalność to jednak nie tylko samorząd terytorialny. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego (aktualnie pełni funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego PSL w Nowym Sączu, wcześniej był członkiem władz wojewódzkich PSL w Krakowie). Pracował również w Biurze Poselskim posła na Sejm Bronisława Dutki.

Za swoją aktywność społeczną i zawodową został uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej oraz Medalem im. Wincentego Witosa.

Nie jest mu również obce prowadzenie własnej działalności gospodarczej (gastronomiczno-handlowej) czy też gospodarstwa rolnego – wspólnie z żoną jest właścicielem małego gospodarstwa rolnego wraz z niewielką pasieką. Zna problemy zwykłych ludzi – jako długoletni społeczny kurator Sądu Rejonowego w Nowym Sączu stykał się z dramatami rodzin oraz ludzi młodych. Wiele osób pamięta go również jako agenta i doradcę ubezpieczeniowego. Jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Od 2010 roku pełni zaszczytny urząd Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.


Motto w pracy samorządowej:
„Władza jest służbą, a nie przywilejem. To nie ludzie powinni być zależni od władzy, lecz przeciwnie - władza ma zależeć od ludzi”

Jan Paweł II