• ***UWAGA!!! W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 16.03.2020r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i wszystkich jednostek organizacyjnych ( OPS. GOK), oraz wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.***

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy  - Bożena Szczygieł

Dane kontaktowe:


Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie prawidłowej polityki finansowej Gminy,
 • Nadzorowanie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Gminy,
 • Zapewnienie bieżącej kontroli wykonania budżetu,
 • Nadzorowani prawidłowości obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
 • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 • Kontrasygnata czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Gminy,
 • Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Gminy,
 • Zapewnienie, w porozumieniu z Wójtem Gminy wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy,
 • Skarbnik wykonuje zadania wymienione w pkt. 1 przy pomocy Referatu Planowania Budżetowego i Finansów,
 • Skarbnik jest głównym księgowym budżetu,
 • Skarbnik jest Kierownikiem Referatu Planowania Budżetowego i Finansów.