Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.215.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Siennej

Umieszczony: 25.11.2019, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO - zasada konkurencyjności)

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Siennej

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2019r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki