• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

ZAPYTANIA OFERTOWE (poniżej 130.000 zł)

IZP.272.1.19.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników

Umieszczony: 13.02.2021, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami) w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku do godziny 12.00.

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki