• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Informacja dot. zgłaszania kandydatów do ObKW

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Gródek nad Dunajcem obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem. Liczba wolnych wakatów wynosi 30.

 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o  którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 1500 w  siedzibie Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu I

Janusz Przepióra

 

========================================================================================

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gródek nad Dunajcem

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, termin dokonywania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych upływa 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem – piątek godz. 12:00

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gródek nad Dunajcem

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491 i 522) państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko w sprawie nowych możliwości zgłaszania kandydatów NA CZŁONKÓW Obwodowych Komisji Wyborczych.

Ponieważ Urząd Gminy w Gródku nie prowadzi bezpośredniej obsługi klientów, ustala się zatem poniższe zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gródek nad Dunajcem.

 1. Zgłoszenia dokonywania z ramienia komitetów wyborczych:
 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. do godz. 12:00 w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz@gminagrodek.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy tradycyjną ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, lub w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Sekretarz Gminy Gródek nad Dunajcem – zgłoszenie do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gródek nad Dunajcem wrzucić do umieszczonej przed wejściem do urzędu skrzynki na korespondencję.

UWAGA: Zgłoszenia wrzucane do skrzynki w Urzędzie Gminy w dniu 10 kwietnia br. Otwierane będą otwarte w dniu 14 kwietnia br. ( te zgłoszenia koniecznie muszą równolegle wysłane na wskazany wyżej adres również najpóźniej 10 kwietnia do godz.12:00

2.. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej albo wrzucania zgłoszenia do skrzynki w Urzędzie Gminy dopuszcza się uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

3. Potwierdzeniem doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia będzie informacja zwrotna o przyjęciu zgłoszenia z adresu e-mail:sekretarz@gminagrodek.pl

II.        Zgłoszenia dokonywane indywidualnie przez wyborców:

 1. Obowiązują zasady wyszczególnione w pkt I.1 i I.3
 2. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu

W razie pytań i wątpliwości kontakt z Pauliną Furtak – Sekretarzem Gminy Gródek nad Dunajcem tel. 18 4401035 wew. 30 lub 601152408

Wykaz adresów siedzib obwodowych  siedzib wyborczych:

 1. Obwodowa Komisja wyborcza nr 1 z siedzibą w  Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie 638, 33-316 Rożnów
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedziba w Szkole Podstawowej w Roztoce – Brzezinach 211, 33-316 Rożnów
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej – Posadowej 375, 33-318 Gródek nad Dunajcem
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w     Przydonicy 24, 33-318 Gródek nad Dunajcem
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siennej 27, 33-318 Gródek nad Dunajcem
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem 195, 33-318 Gródek nad Dunajcem
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Domu Pomocy Społeczne w Zbyszycach – Zbyszyce 12, 33-318 Gródek nad Dunajcem

                                                                                             

 

Załączniki