Fundusz Sołecki


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski  należy składać do 30 września 2016 r. Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301).

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie.

Więcej informacji na temat funduszu sołeckiego można znaleźć na stronach:

http://funduszesoleckie.pl/

http://funduszesoleckie.eu/

Poniżej załączono niezbędne dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego  na rok 2017

Linki

Załączniki