• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 03.02.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gródku nad Dunajcem informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą Żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej i  spełniające kryterium dochodowe:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z w/w formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomoc Społecznej w Gródku nad Dunajcem w terminie od 02.02.2021r. do 19.02.2021r.  tel. 18 440 10 96.