• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Apel dot. psów 13.01.2021

Szanowni Mieszkańcy!!!

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających luzem, przypominamy wszystkim, którzy psy trzymają, że nie można wypuszczać swoich psów samopas, aby sobie pobiegały bez nadzoru właściciela. Za brak nadzoru nad zwierzęciem odpowiada osoba, która go utrzymuje.

Spuszczenie psa luzem może skończyć się tym, że zwierzę kogoś pogryzie, spowoduje wypadek lub zagryzie jakieś inne zwierzę gospodarskie lub dzikie. Wówczas jego właściciel będzie odpowiadał finansowo lub nawet karnie za swojego czworonoga.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na każdego właściciela psa art. 77 Kodeksu wykroczeń mówiący, że „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Należy też pamiętać, że ukaranym może zostać nie tylko sam właściciel psa. Wykroczenia powyższego art. 77 Kodeksu wykroczeń może bowiem dopuścić się każdy, kto trzyma psa, nie tylko jego właściciel (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 29 kwietnia 2003 r. III KK 26/2003).

            Do kontroli przestrzegania prawa w powyższym zakresie uprawniona jest Policja, która może na odpowiedzialną osobę nałożyć mandat karny lub wniosek o ukaranie do Sądu.