• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Nowy samochód dla OSP Gródek nad Dunajcem 11.01.2021

W sobotę 9 stycznia 2021 roku odbyła się uroczystość przekazania oraz poświęcenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Gródek nad Dunajcem. Przekazania samochodu marki Toyota Hilux dokonali; Wiceminister Środowiska a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Edward Siarka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Paweł Motyka oraz Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz, natomiast poświęcenia nowo zakupionego wozu strażackiego dokonał ks. prałat Władysław Mucha. 

Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 Koszt zakupu samochodu to 239.820,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości; 237.400,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Gródek nad Dunajcem.

Galeria