• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Konkurs fotograficzny "Wakacyjne podróże z książką w tle" 04.08.2020

Podróżujesz i czytasz książki podczas wakacji?

Jeśli tak, weź udział w wakacyjnym konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Gródku n/Dunajcem.

Wystarczy zrobić zdjęcie, które w atrakcyjny sposób prezentować będzie hasło konkursu :

„Wakacyjne podróże z książką w tle.”

Pamiętajcie , liczy się pomysłowość i atrakcyjność wykonania fotografii, oraz sposób przekazywanej treści.

Prace można nadsyłać od 1 lipca do 24 sierpnia 2020 r. pod adres mailowy: gbp_grodek@onet.eu

W nadsyłanych pracach konkursowych należy podać swoje dane (imię nazwisko, adres zamieszkania i telefon) oraz tytuł zdjęcia.

Ogłoszenie wyników oraz publikacja najlepszych prac konkursowych nastąpi

4 września 2020 roku na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 10-17 lat z gminy Gródek n/Dunajcem.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.

Zachęcamy do udziału .Wystarczy zrobić zdjęcie w wakacyjnej scenerii z książką w tle-

smartfonem, aparatem fotograficznym i przysłać je na adres : gbp_grodek@onet.eu

W konkursie nagrodzone zostaną trzy zwycięskie zdjęcia.

O ich wyborze zdecydują komisja konkursowa., która przyzna za I-III miejsce nagrody – niespodzianki.

Gorąco zachęcamy do czytania i fotografowania