• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

„Wczoraj, Dziś, Jutro Seniora” w ramach Rządowego Programu ASOS 2020 24.06.2020

22 czerwca 2020 r. przedstawiciele stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś, Jutro” odebrali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda promesę na realizację zadania pn. „Wczoraj, Dziś, Jutro Seniora”

W wydarzeniu uczestniczyli również: poseł Urszula Rusecka, poseł Filip Kaczyński, senator Wiktor Durlak i wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.


Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, znany pod nazwa ASOS jest jednym z ważnych działań z zakresu polityki senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wspierającym przede wszystkim aktywność osób starszych.
Celem tego Programu, skierowanego do organizacji pozarządowych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie Im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, i aktywnymi.

Dzięki dofinansowaniu przez rząd najciekawszych i bardzo potrzebnych inicjatyw powstaje oferta różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, warsztatów nauki potrzebnych umiejętności w tym cyfrowych, dokonuje się integracja międzypokoleniowa, zwiększa się uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnej społeczności.

W przypadku seniorów z gminy Gródek nad Dunajcem oznacza to, że osoby starsze będą mogły dzięki projektowi stowarzyszenia  uczestniczyć już w najbliższym czasie w zajęciach kulturalnych np. z różnorodnego  rękodzieła, artterapii, spacerów ziołowych, aquaaerobiku, zajęć komputerowych, wyjazdu integracyjnego do Sandomierza.   


Wszystkie planowane działania służą poprawie jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność fizyczną i umysłową.

Podejmowane działania pozwolą seniorom zmienić swoje dotychczasowe życie, nadać mu sens, a tym samym zmienić społeczny wizerunek seniora w kierunku osoby aktywnej i realizującej się. Pobudzona aktywność pozwoli zaspokoić potrzebę nawiązywania i podtrzymywania nowych kontaktów, poznawania nowych ludzi, na nowo zagospodarowania czasu wolnego. Przyczynią się do przeciwdziałania marginalizacji seniorów w sferze społecznej. Wpłyną na kreowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, przełamują stereotypy dotyczące starości funkcjonujące nie tylko wśród młodszego pokolenia, lecz również wśród samych seniorów.
 

Galeria