• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę bez przetargu 24.01.2020

WYKAZ

Nasz znak:  PRN.6845.01.2020                                                                                                                                                         Data: Gródek nad Dunajcem dnia 23 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

 

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

dz. 100 obr Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00085615/6

Łączna:

 0,36 ha,

Wydzierżawiana – 0,26 ha

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako klasa RIIIb– 0,36 ha

Teren zgodnie z MPZP leży

 -Częściowo w strefie I47 W (U) tereny urządzeń infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę,

-Częściowo w strefie I271 RP -ZZ, RW – tereny rone w strefach zagrożenia powodziowego, tereny rolne w strefach ochronnych oraz na obszarach ochrony źródeł, ujęć wody oraz innych urządzeń z gospodarką wodną

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie za każdy ha

Jednorazowo do 30 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

2

dz. 101 obr Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00085615/6

Łączna:

 0,41 ha,

Wydzierżawiana – 0,15 ha

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako

klasa RIIIb - 0,41 ha

Teren zgodnie z MPZP leży

 -Częściowo w strefie I47 W (U) tereny urządzeń infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę,

-Częściowo w strefie I271 RP -ZZ, RW – tereny rolne w strefach zagrożenia powodziowego, tereny rolne w strefach ochronnych oraz na obszarach ochrony źródeł, ujęci wody oraz innych urządzeń z gospodarką wodną

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie za każdy ha

Jednorazowo do 30 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

3

dz. 103 obr. Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00085615/6

Łączna:

 0,49 ha,

Wydzierżawiana – 0,49 ha

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako PSIII- 0,12 ha,

RIIIb- 0,37 ha,

Teren zgodnie z MPZP leży

 -Częściowo w strefie I47 W (U) tereny urządzeń infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę,

-Częściowo w strefie I271 RP -ZZ, RW – tereny rone w strefach zagrożenia powodziowego, tereny rolne w strefach ochronnych oraz na obszarach ochrony źródeł, ujęci wody oraz innych urządzeń z gospodarką wodną

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie za każdy ha

Jednorazowo do 30 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

4

dz. 249 obr Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00067940/1

Łączna:

 0,34 ha,

Wydzierżawiana – 0,34 ha

Nieruchomość o kształcie prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako klasa RIVa– 0,34 ha

Teren zgodnie z MPZP leży w strefie I227 MNU – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności – obecnie niezabudowany

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie za każdy ha

Jednorazowo do 30 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 24.01.2020 do dnia 14.02.2020 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

 

 

 

/-/ Józef Tobiasz