• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie 23.01.2020

 

WYKAZ

 

Nasz znak .PRN.6850.1_W.2020                                                                                                                                                                     data: Gródek nad Dunajcem d. 23 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali niewydzielonych, przeznaczonych do oddania w użyczenie przez Gminę Gródek nad Dunajcem

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis i położenie nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość  i termin wnoszenia opłat

Forma przekazania

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Dz. 232

obr. Rożnów,

KW NS1S/00083921/0

0,09 ha

Nieruchomość położona w Rożnowie, nieruchomość zabudowana stanowiąca otoczenie remizy OSP w Rożnowie

- użyczenie dotyczy pomieszczeń kuchni, zaplecza sanitarnego i Sali narad

I27 PU tereny produkcyjno-usługowe,

I26 UI – usługi publiczne inne,

I72 RP - tereny użytków rolnych (gruntów rolnych),

Na czas nieoznaczony

Nie dotyczy - użyczenie

Użyczenie na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety” na cele statutowe

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 13 lutego 2020 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

 

 

 

/-/Józef Tobiasz